Strategisk bruk av Facebook i omdømmebygging

eMal leverer prosjektet «strategisk bruk av Facebook» i omdømmebygging fra utarbeidelse av strategi til systematisk handling.

Kontakt oss på post@emal.no eller på telefon +47 952 24 846 dersom du ønsker et tilbud eller mer informasjon om dette prosjektet.

Her kan du lese mer om hvordan kommuner lykkes på Facebook >>

Strategisk bruk av LinkedIn i nettverksbygging og rekruttering

eMal leverer prosjektet «strategisk bruk av LinkedIn» i  nettverksbygging og rekruttering fra utarbeidelse av strategi til systematisk handling.

Kontakt oss på post@emal.no eller på telefon +47 952 24 846 dersom du ønsker et tilbud eller mer informasjon om dette prosjektet.

Her kan du lese mer om hvordan kommuner lykkes på LinkedIn >>