eMal har solid kompetanse innen prosjektledelse. Vi er spesielt gode på innføring av nye løsninger – det kan være økonomisystemer, kvalitetssystemer, arkivsystemer, møtevirksomhet på nett, innføring av sosiale medier, sharepoint. Vi legger stor vekt på forankringsarbeid og opplæring. Vi er ekstra oppmerksom på enkeltindividers opplevelse av endring og mestring, og legger vekt på å ha med oss alle for raskt å få gevinster for det prosjektet som gjennomføres.

Prosjektledelse fra eMal er et godt alternativ til intern prosjektledelse i en travel kommunehverdag.

Kontakt oss

Kontakt oss på post@emal.no eller på telefon +47 952 24 846 for mer informasjon eller forespørsel om tilbud.