eMal leverer brukervennlig layout på årlige publikasjoner, reglement og håndbøker som skal vises på skjerm. Vi tar samtidig hensyn til at dokumentene skal ta seg fint ut på utskrift og at de skal være egnet til lagring i arkivet.

Du sender tekstfiler, regnearksfiler og bilder til oss. Vi lager forslag til dokument og du leser korrektur. Hvis kommunen har en vedtatt grafisk profil, blir den brukt. Du får tilbake filer som har layout tilpasset formålet og publiseringsmåten.

Du sparer viktig tid og kan konsentrere deg om innholdet og kvaliteten i dokumentet.

Her kan du lese mer om hvorfor offentlige dokumenter bør tilpasses skjermvisning >>

Kontakt oss

Ta kontakt oss på post@emal.no eller på telefon +47 952 24 846 dersom du ønsker et godt tilbud eller mer informasjon