eMal arbeider med et spennende prosjekt som handler om å gjøre styringsinformasjon mer tilgjengelig og tilrettelagt for alle, spesielt for beslutningstakerne.

Vi kobler informasjon på en smart måte tilrettelagt i en tilpasset app for kommunen. All informasjon ligger intuitivt ett tastetrykk unna.

Du får tilgang til:

  • kommunens KOSTRA tall og sammenlignende grupper
  • kommunens regnskaper, budsjett og styringplaner
  • kommunens nøkkeltall utplukket for overvåking og styring
  • kommunens post og alle offentlige dokumenter
  • kommunens hjemmesider, sosiale kanaler, kommune TV
  • regjeringens verktøykasse for kommunesammenslåing
  • håndbøker, maler, skjema og det du selv ønsker å finne uten å måtte vite om eller søke opp nettstedadresser

Alle nøkkeltall utplukket for styring blir oversiktlige, konsistente og sammenlignbare over tid og kan dermed nyttes i aktiv styring til riktig tid når som helst og hvor som helst.

Med styringsapp’en kan kommunene spare tid, få god oversikt og gjøre bedre beslutninger – uten å måtte logge seg på fagsystemet.

Kontakt oss

Hvis dette er interessant for din kommune, kontakt oss på post@emal.no eller på
telefon +47 952 24 846