LinkedIn er det største sosiale mediet i Norge for nordmenns profesjonelle nettverk, og er en viktig plattform for arbeidsgiverprofilering og rekruttering. Med LinkedIn kan du bygge profesjonelt nettverk for din kommune målrettet og systematisk med en gjennomtenkt og god bedriftprofil. Du kan etablere kontakt med ansatte, innbyggere, utflyttet ungdom, andre ressurser og få tilgang til deres nettverk. Du kan effektivt og rimelig gjøre dem oppmerksom på når det er ledige stillinger i kommunen.

Slik foregår det:

LinkedIn lar brukere opprette profiler bestående av informasjon som er vanlig å oppgi i CV. Brukerne inviterer hverandre til å bli kontakter og oppgir hvor de kjenner hverandre fra. På bakgrunn av dette dannes nettverk hvor en bruker er i nettverket til kontakter tre ledd unna:

  • 0. Bruker
  • 1. Brukerens venner
  • 2. brukerens venners venner
  • 3. brukerens venners venners venner

På LinkedIn kan en bli introdusert for andre. Brukere kan anbefale hverandre. Når du oppretter en bruker, linkes du til organisasjoner du oppgir i CV’en din. Med en gjennomtenkt og god bedriftprofil på LinkedIn, og ved å la de ansatte være ambassadører der du har bestemt hvordan bedriften skal presenteres i de ansattes profil, kan organisasjonene gjøre et godt inntrykk for jobbsøkere som bruker LinkedIn til research – både fra organisasjonsiden og den individuelle profilen. Og det er gjennom dette kommunen får en unik mulighet til å bygge omdømme og merkevaren for rekruttering.

Kommunen oppnår en større mulighet for å få tak i de mest kompetente og verdifulle medarbeiderne som gjennom sin kompetanse eller erfaring kan bidra til at kommunen utnytter sine muligheter bedre og levere gode tjenester!

Tilbud fra eMal

Vi kan innføre prosjektet «strategisk bruk av LinkedIn i arbeidsgiverprofilering og rekruttering» fra utarbeidelse av strategi til systematisk handling.

Kontakt oss på post@emal.no eller på telefon +47 952 24 846 dersom du ønsker et tilbud eller mer informasjon om dette prosjektet.