Omdømme handler om «det inntrykket» (imaget) kommunen etterlater seg hos innbyggerne «i alle sammenhenger». Mange kommuner er bevisst på at et godt omdømme kan bygges over tid og jobber strategisk for å oppnå økt oppslutning og legitimitet i befolkningen. Et av flere verktøy som blir brukt, er sosiale medier, og da spesielt Facebook.

Innbyggerne er alt på Facebook

Gjennom Facebook får kommunene en unik mulighet til å kommunisere hva som skjer og samtidig gi innbyggerne innsikt og kunnskap om hva de gjør. Siden de fleste innbyggere er allerede på Facebook, og er opptatt av å holde seg oppdatert i hva som skjer i sitt nærmiljø, blir de naturlige følger av kommunen sin Facebookside.

Engasjere

Kommunene som scorer best på å bygge godt omdømme gjennom Facebook er kjennetegnet ved å legge ut saker som begeistrer, inviterer og trigger kommunens innbyggere til å like, dele, og vise engasjement. Dette gjøres blant annet ved å legge ut gladsaker, bruke inspirerende bilder, trekke frem positive tiltak i kommunen, formidle gode aktivitetstilbud, «skryte» av flinke og engasjerte innbyggere og næringsliv, spille på lokalpatriotisme og unikheter, utarbeide konkurranser og kåringer.

Ved å like, dele og å være involvert i kommunens aktivitet på Facebook, kan innbyggerne bli gode ambassadører for eget hjemsted, og gjennom dette spre gode verdier og lokal stolthet gjennom hele sitt nettverk.

Felles forståelse

Kommuner som oppfattes som gode i på Facebook har retningslinjer som er kommunisert, forståelige og godt forankret blant de ansatte. Dermed har kommunen og de ansatte samme forståelse for hva som er forventet, hva en kan og ikke kan skrive om og hvordan en løser problemer, og de lærer hva en bør unngå når det gjelder både personlige og profesjonelle uttalelser. Ved å være aktive og trygge deltakere på Facebook, er de ansatte med å fremme det gode omdømmet til kommunen.

Omdømmebygging i handling – Enkel gjøreliste på Facebook:

  • Legg ut gladsaker
  • Hedr de flinke innbyggerne og aktørene i kommunen
  • Bruk inspirerende bilder som kommuniserer lokalpatriotisme, gode verdier og budskap innbyggerne kan identifisere seg med
  • Involver innbyggerne i kommunale prosesser og andre spørsmål som er viktige for kommunen. Vær åpen, innby til dialog og brukermedvirkning
  • Lag aktiviteter som vekker innbyggernes lokalpatriotisme
  • Vær aktiv og tilstede. Innbyggerne har en forventning til at de får gode og klare svar på spørsmål innen en rimelig svartid (helst innen 24 timer)
  • Bruk et personlig språk og en uformell tone, ta selvkritikk når det treng
  • Sørg for å ha klare rutiner for videreformidling av henvendelser fra Facebook
  • Sørg for å ha gjennomtenkte rutiner for å besvare vanskelige spørsmål
  • Sørg for å ha rutiner og retningslinjer for journalføring og arkivering av arkivverdige henvendelser fra innbyggerne

I bunn for gjørelisten ligger en forankret strategi, tilgjengelige rutiner og retningslinjer, samt årshjul med tilhørende aktivitetsplan.

Tilbud fra eMal

Vi kan innføre prosjektet «strategisk bruk av Facebook» i omdømmebygging fra utarbeidelse av strategi til systematisk handling.

Kontakt oss på post@emal.no eller på telefon +47 952 24 846 dersom du ønsker et tilbud eller mer informasjon om denne type prosjekt.

Mer informasjon om tema kan du finne i FOU rapporten til KS: Hvordan lykkes kommunesektoren i sosiale medier?