Bakgrunn for forretningsideen:
«Felles smerte» – Gründer forteller

Som ansatt i en kommune hadde jeg ofte behov for å se hvordan andre løste ulike problemstillinger som rapportering av prosjekt, fond, bruk av KOSTRA, innlemming av annet planverk, kommunale reglement osv. Dette var umulig uten å måtte kontakte kommunene direkte. Ofte tok andre kommuner med samme behovet kontakt med meg, men hadde jeg tid? Tenk hvis alle rapporterte den offentlige informasjonen standardisert og lett tilgjengelig?

Kommunal styringsinformasjon tilgjengelig

Bruker kommuner, eksempelvis med dårlig økonomi og fraflytting, KOSTRA og egne nøkkeltall i strategisk styring? Mitt inntrykk er at dette kan bli mye bedre. Det er mange i kommunestyret som synes at kommuneøkonomi er vanskelig og at den ikke er godt nok tilgjengelig. Tenk om vi kunne gjøre kommunal styringsinformasjon mer tilgjengelig for alle, men spesielt tilrettelagt for de som er beslutningstakere?

I kommunen jobbet vi i et moderne Agresso miljø – men likevel var rapporteringen tungvindt. Klipp og lim for at rapportene skulle ta seg godt ut på utsending til de folkevalgte. Kom det føringer/endringer i siste time, måtte prosessen gjennomføres på nytt. Synes revisor det er ok? Tenk om vi kan lage effektive maler som tar seg godt ut både på skjermen og papiret uten å måtte tilpasses hver gang?

Kommunene skulle spare porto, og saksvedlegg ble nedkopiert. Sakspapir ble uoversiktlige og lite pedagogiske. Sakspapir produsert for utskrift skulle brått tilpasses nettbrett. Skjønner vi at det er forskjell på print/pc skjerm/nettbrett og vet vi hvilke krav arkivloven har til lagring av dokument? Tenk om vi kan få til gode løsninger som stetter behovet for pedagogisk lesning og hurtig åpning av filer på skjerm, og samtidig ivareta lagring og kvalitet til arkiv?

Kommunene har mange reglement som egner seg godt for felles utgangsmal – noe som vil effektivisere utarbeidelsen, kvaliteten og oppfølgingen. Tenk om vi kan få laget gode maler med egenskaper tilpasset medium og universell utforming?

Utnytte ny teknologi

Innføring av videoteknologi, politikerportal, elektroniske arkiv og web basert søknads- og saksbehandling. Enkelte medarbeidere og politikere trenger mer opplæring og trening enn andre, og kan forsinke prosessen med å oppnå innførings- og effektiviseringsgevinster. Hva med å levere en tjeneste som den” lille ekstra ressursen” for å komme raskest mulig til målet?

Sosiale medier

Sosiale medier (SoMe) har gjort sitt inntog i kommunenorge. Strategisk bruk gir uante muligheter i innbyggerdialog, omdømmebygging, rekruttering, nettverksbygging. Hva med å levere tjenester slik at kommunene kan utnytte nye muligheter bedre?

Mange år med selvopplevde problemstillinger fra kommunenorge og utdanning i innovasjon og endringsledelse har ført til at eMal er blitt til. Det er mye spennende å gripe tak i.

Se også: Om oss