Har du noen gang lurt på hvorfor du «bare må» skrive ut rapporter, brev og rundskriv som du får på epost eller som du laster ned fra internett? – enda de kommer som filvedlegg og burde være enkle å lese på skjermen?

Du åpner filen, starter å lese, men så er det litt vanskelig å konsentrere seg og å oppfatte innholdet. Det ender med at du tar ut en utskrift. Hvorfor er det slik?

Papir og skjerm må handteres ulikt

Forfatteren skriver slik han har tradisjon for – venstrestilte ord og setninger på tvers av hele arket og vi leser systematisk hele den lange linjen fra venstre mot høyre nedover alle linjene, slik som vi gjør på papir. Men det forfatteren da ikke har tenkt på, er at øynene beveger seg ulikt på skjerm og papir.

Konsentrasjon, innlevelse og forestilling stiller helt andre krav når det gjelder tekst på skjerm. Krav til font, skriftstørrelse, antall ord/tegn per linje, fargebruk, fargesystem og kontraster er i hovedsak forskjellig fra dokumenter ment for utskrift.

Skal en få ned papirbruken i kommunen, og samtidig gjøre dokumenter tilgjengelige for allmennheten og beslutningstakerne, må en ta hensyn til det medium dokumentet skal vises på.

God layout, fiks ferdig

eMal kan hjelpe deg å få god layout på regnskap, årsmelding, budsjett, økonomiplan, reglement og andre offentlige dokumenter som skal vises på skjerm.

Du sender tekstfiler og regnearksfiler til oss, og du får tilbake filer som har layout tilpassa lesing på skjerm, er utskriftvennlige og raske å åpne. I tillegg får du filer som stetter kravene til lagring i arkivet.

Du sparer tid og kan konsentrere deg om innhold og kvalitet! Og du får en mal som du lett kan oppdatere neste gang dokumentet skal revideres eller fylles inn med nytt innhold.

Kontakt oss

Kontakt oss på post@emal.no eller på telefon +47 952 24 846 dersom du ønsker et tilbud eller mer informasjon