Gevinstrealisering handler om å sørge for at de gevinster som var forventet av et prosjekt eller et tiltak faktisk blir realisert.

Hva hvis en bedrift innfører SharePoint, og så viser det seg ett år etter innføringen at 50 prosent fremdeles sender epost med store vedlegg i samhandlingen med kollega?

Hva hvis samarbeidende kommuner investerer i et videorom, og så viser det seg i etterkant at reisekostnader og reisetid innen samarbeidet likevel er som tidligere?

Hvorfor ble det sånn? Hadde prosjektene tydelige og SMARTE mål? Ble målene tydelig kommunisert til alle berørte parter? Var det utarbeidet gevinstplan? Ble involvering og eierskap sikret i alle prosjektfasene? Ble endringsledelse utøvet? Ble det sikret tilstrekkelig kompetanse og motivasjon for prosjektet underveis? Ble brukernes forventninger avklart og ble det sikret tilstrekkelig aksept for innføringen? Hvordan skjedde overføringen fra prosjekt til linje?

Gevinstrealiseringsplan

Noen ganger kan vi oppdage at vi har hatt for liten oppmerksomhet på effektmål. Da må vi hanke inn igjen situasjonen, og utarbeide en operativ gevinstrealiseringplan der ansvar for oppfølging i linje er plassert.

Det er prosjekteier sitt ansvar å utarbeide gevinstrealiseringplanen. En gevinstrealiseringplan bør alltid inneholde en beskrivelse av:

  • Hvilke gevinster som virksomheten skal ta ut (konkret og detaljert)
  • Hvilke konkrete beslutninger og tiltak som forutsettes for at gevinstene skal tas ut, herunder hindringer og barrierer
  • Når gevinstene skal tas ut (i prosjektfasen og/eller i etterkant)

Kontakt oss

eMal kan bistå prosjekteier i utarbeidelsen av gevinstrealiseringplanen.

Kontakt oss på post@emal.no eller på telefon +47 952 24 846 dersom du ønsker et tilbud eller mer informasjon om denne type bistand.