Hvordan skal folkevalgte sikre seg trygghet for viktige for beslutninger som skal tas? Hvordan bruke rapportering til god styring fremfor å se på den som en historie, et avlagt kapittel?