Gevinstrealisering handler om å sørge for at de gevinster som var forventet av et prosjekt eller et tiltak faktisk blir realisert.