Strategisk bruk av Facebook i omdømmebygging

Posted by on feb 2, 2016 in Omdømme, Sosiale nettverk |

Omdømme handler om «det inntrykket» (imaget) kommunen etterlater seg hos innbyggerne «i alle sammenhenger». Mange kommuner er bevisst på at et godt omdømme kan bygges over tid og jobber strategisk for å oppnå økt oppslutning og legitimitet i befolkningen. Et av flere verktøy som blir brukt, er sosiale medier, og da spesielt Facebook.

Read More